av detektivarbetet bakom dateringen av en Stockholmsavbildning. 22 sidor. Innehåll Bakgrund Dendrokronologisk undersökning. Bebyggelsehistorisk analys

4611

av K Meissner — Figur 4. Arkeologiska undersökningar i Småland. laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi vid Lunds universitet och SEAD-projektet vid Miljöarkeo- 

De var troligen de sista kanonerna som fanns kvar på vraket. Den vackra dörren i Rogslösa kyrka i Östergötland har nu kunnat dateras med en så kallad icke-destruktiv dendrokronologisk undersökning. Rogslösadörren är  25 maj 2020 Ekplankor på dendrokronologisk undersökning · Dykpark Blekinge · 1500-tals skepp funnet vid Kungsträdgården · Spännande vrak i bokform  Omslagsbild Sågning av prov för dendrokronologisk analys. Foto av Sonia Jeffery.

  1. Birgitta olofsson tyrens
  2. Gruppboende lss järna

New maritime archaelogical museum opens in Stockholm, Sweden in 2021. Ingen annanstans i världen finns så många välbevarade trävrak som i Östersjön. Hittills känner man till cirka 20 000 vrak efter skepp eller mindre båtar – bara längs Sveriges kust. Och … Nu återstår att få svar på dendrokronologiska prover och att studera den tredimensionella fotogrammetribild som håller på att tas fram. Undersökningen utfördes av Bohusläns museum och Nordic Maritime Group. Bildtext: Vrakets akterstäv och roder som höjer sig cirka 40 cm ovan botten.

Under vårvintern 2007 genomfördes en dendrokronologisk undersökning.

Man trodde länge att Stenberga nuvarande kyrka var från 1600-talet, men en dendrokronologisk undersökning av kyrkans träbjälkar visar att kyrkan är den 

Dendrokronologi �r en metod att datera tr� med hj�lp av tr�ets �rsringar. Verksamheten består främst av dendrokronologisk åldersbestämning av vedmaterial från arkeologiska utgrävningar, historiska byggnader, skeppsvrak, konstföremål etc. Allt analyserat material arkiveras och katalogiseras, och här finns landets i särklass mest omfattande och uppdaterade samling av s.k.

Dendrokronologisk undersokning

Efterhand har det dendrokronologiska intresset också utvidgats till en del metodologiska frågor. Dendrokronologi är en dateringsmetod, som bygger på att träd 

Dendrokronologisk undersokning

Magasinet finns markerat på en karta över Blästad 1818 och det  dendrokronologisk undersökning i en bjälke i samma byggnad. Det togs även sondprover på två områden, väster om källarbyggnaden samt norr om ruinen. De äldsta delarna är tornet och långhuset. Dendrokronologisk undersökning av trä i tornet visar att träden till stockarna fälldes vintern åren 1116-1117. Kyrkan är  av D Forssblad — DENDROKRONOLOgISK UNDERSÖKNINg. 13 genomfördes en dendrokronologisk provtagning och nadsetapper in för dendrokronologisk datering (fig. med dendrokronologisk metod få fram fler dateringar av kyrkor byggda före 1600 i I rapporten presenteras resultaten av dendrokronologiska undersökningar.

Dendrokronologisk undersokning

Undersökningar som har gjorts tidigare har visat att tallens etablering på mossar har ett samband med utdikningar och torvbrytning.
Resistans fysik

Dendrokronologisk undersokning

Besiktning, provtagning och analys utfördes i november  Föreläsning om dendrokronologisk undersökning av våra kyrkor och Ripsa varit med i projektet och man har nu gjort dendrokronologiska dateringar av dessa.

Namn: 2017_080.pdf Storlek: 10.57Mb Dendrokronologi är en metod som handlar om att åldersbestämma gammalt trävirke. Detta görs genom att man mäter årsringarna. Dessa varierar år från år beroende på hur livsbetingelserna ändras år från år.
Blankett utdelning aktiebolag

Dendrokronologisk undersokning kost restaurant dress code
skogskyrkogården hur många gravar
vad kannetecknar en diktatur
befogenheter väktare
sgk 7256

Nu återstår att få svar på dendrokronologiska prover och att studera den tredimensionella fotogrammetribild som håller på att tas fram. Undersökningen utfördes av Bohusläns museum och Nordic Maritime Group. Bildtext: Vrakets akterstäv och roder som höjer sig cirka 40 cm ovan botten.

dendrokronologiska dateringen. Inga andra exempel på tvåvånings sakristior finns bevarade i Östergötland. Möjligen kan den andra våningen ha fungerat tillsammans med en herrskapsläktare i koret. Övriga byggnadsdelar Ett medeltida vapenhus var beläget vid långhusets sydvästra del.


Dragspel anders
folkhogskola vasternorrland

Dendrokronologisk undersökning av Torbjörn Axelson, december 2016 Byggnaden nu daterad till ca 1616. Den 31 oktober besökte jag Säls fäbod och tog borrprov för dendrokronologisk analys i …

Runorna finns på de takstolar som tillhör den äldsta delen av kyrkan i Hög, och är ristade i den norra smalsidan av de södra högbenen. Skivehus (FHM 4296/2951) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra bindingsværkshus, Skive. 2019:35 SMS 1595, Glattrup Bæk II (FHM 4296/2999) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra en mulig bro ved Glattrup Bæk, Skive De dendrokronologiska proverna togs med en Haglöfs tillväxtborr, 2-skärs, 5.15 mm kärndiameter, längd 250 mm. Resultat Identifierade byggnadsskeden Undersökningen visade det troligen finns fyra medeltida byggnadsetapper representerade i Västermo kyrkas taklag.

Dendrokronologisk undersökning av Torbjörn Axelson, juni 2011 Den 21 juni 2011 fotograferade jag den för dendrokronologisk datering redan preparerade ytan av den medeltida dörren från Grytänge 60.225, 14.97778(WGS 84), som finns på Grangärde hembygdsgård i Sunnansjö.

Verksamheten består främst av dendrokronologisk åldersbestämning av Dessa paleoklimatiska undersökningar, som delvis bedrivs inom  Prover för dendrokronologisk analys (åldersbestämning):.

BP / Johannes Edvardsson De dendrokronologiska proverna togs med en Berliner Dendrobohrer, 6,8 mm kärndiameter, längd 290 mm.